Interview s Gobim, režisérem Tupacových videoklipů a jeho kamarádem