Báseň: Sometimes I Cry – Někdy brečím – PŘEKLAD + ROZBOR

Báseň: Sometimes I Cry – Někdy brečím – PŘEKLAD + ROZBOR

Anglicky:

Sometimes when I’m alone I Cry,
Cause I am on my own.
The tears I cry are bitter and warm,
They flow with life but take no form
I Cry because my heart is torn.
I find it difficult to carry on.
If I had an ear to confiding,
I would cry among my treasured friend,
but who do you know that stops that long,
to help another carry on.
The world moves fast and it would rather pass by.
Then to stop and see what makes one cry,
so painful and sad.
And sometimes…
I cry and no one cares about why.

Překlad:

Někdy, když jsem sám, tak brečím,
protože jsem sám.
Slzy, které brečím jsou horké a teplé
Oplývají životem, ale bez podoby.
Brečím, protože mé srdce je roztrháno.
Shledal jsem, že je težké jej nést.
Kdybych měl sluch, k tomu, abych někomu důvěřoval
brečel bych spolu s ceněným přítelem,
ale kdo ví, jak zastavit tu touhu
pomoci nést další.
Svět se rychle hýbe a raději by prošel kolem
Pak přestaňte a podívejte se, co dokáže jediný pláč
tak bolestný a smutný.
A někdy…
brečím a nikoho nezajímá proč.

Rozbor:

Opakování – Tupac má tendenci v celé básni opakovat I Cry. Používá je, aby dodal důraz na citlivá témata, o kterých mluví.

Personifikace- Tento básnický prostředek používá k tomu, aby některé prvky své básně „oživil“.

Metafora – tento prostředek používá k porovnání několika položek.

Vizuální
„Pláču a nikoho nezajímá proč.“

To znamená, že i když je na něm patrné, že je smutný a pláče, nikdo zřejmě nechápe, co skutečně cítí. Ve skutečnosti je nezajímá, co Tupac nebo komunita cítí. Zdá se, že se soustředí jen na sebe a ne na těžkosti, které musí snášet ostatní.

Analýza
Báseň znamená, že lidé ve skutečnosti nebyli u toho, aby cítili to, co cítil Tupac. Všechnu svou bolest a smutek musel snášet sám. Mám také pocit, že mluví o tom, že svět byl pro barevné lidi velmi nebezpečným místem k životu kvůli policejní brutalitě, i když to jasně nespecifikuje.

Překlad a rozbor: djbeton