Báseň: And Tomorrow – A zítra – PŘEKLAD + ROZBOR

Báseň: And Tomorrow – A zítra – PŘEKLAD + ROZBOR

Anglicky:

Today is filled with anger, fueled with hidden hate
Scared of being outkast, afraid of common fate
Today is build on tragedies which no one want’s to face
Nightmares to humanity and morally disgraced
Tonight is filled with Rage, violence in the air
Children bred with ruthlessness cause no one at home cares
Tonight I lay my head down but the pressure never stops,
knowing that my sanity content when I’m dropped
But tomorrow I see change, a chance to build a new,
build on spirit intent of heart and ideas based on truth.
Tomorrow I wake with second wind and strong because of pride
I know I fought with all my heart to keep the dream alive

Překlad:

Dnešek je naplněný hněvem, poháněný skrytou nenávistí
Vystrašený, abych nebyl vyhnanec, polekaný z častého osudu
Dnešek je postaven na tragédiích, kterým nechce nikdo čelit
Noční můry pro lidstvo a morální zahanbení
Dnešní večer je naplněn vztekem, násilím ve vzduchu
Děti jsou vychovány s krutostí, protože se doma nikdo nestará
Dnes pokládám hlavu, ale tlak nikdy nepřestává
vědíc, že můj rozum je spokojený, když jsem pokleslý
Ale v zítřku vidím změnu, šanci vybudovat si nové,
založené na oddaném duchu nitra a z myšlenek postavených na pravdě.
Zítra se vzbudím s druhým dechem a budu silný kvůli hrdosti
Vím, že jsem celým svým srdcem bojoval, abych udržel sny naživu.

Rozbor:

Tato báseň je dokonalým příkladem tradičního sonetu uzavřené formy. Rýmové schéma má podobu ABCB, nejlepším příkladem je, když se podíváte na první verš, poslední slovo ve druhém a čtvrtém řádku se rýmuje. Tento typ rýmového schématu je velmi základní, ale skutečně pomáhá zdůraznit jeho myšlenky a navodit emocionální, dravý tón.

Obraznost je jednou z mnoha věcí, které jsou v této básni podstatně použity k vyjádření Tupacových emocí a myšlenek. Například verše jako: „Dnešní noc je plná vzteku, ve vzduchu je cítit násilí“ vytvářejí obraz oblasti, v níž Tupac vyrůstal, za soumraku. Další příklad obraznosti: „a zítra se probudím s druhým dechem“. Tento verš pomáhá vyjádřit Tupacovy pocity ohledně změn, které ho chtějí potkat, aby si splnil své sny. Tupac používá slova „dnes“, „dnes v noci“ a „zítra“ jako symboly časů, kdy se podle něj dějí určité věci. Dvojka ve slově „tomorrow“ může symbolizovat způsob, jakým jeho matka pomohla Tupacovi dosáhnout jeho životního snu.

Překlad a rozbor: djbeton