Báseň: Liberty Needs Glasses – Svoboda potřebuje brýle – PŘEKLAD + ROZBOR

Báseň: Liberty Needs Glasses – Svoboda potřebuje brýle – PŘEKLAD + ROZBOR

Anglicky:

excuse me but lady liberty needs glasses
and so does mrs justice by her side
both the broads r blind as bats
stumbling thru the system
justice bumbed into mutulu and
trippin on geronimo pratt
but stepped right over oliver
and his crooked partner ronnie
justice stubbed her big toe on mandela
and liberty was misquoted by the indians
slavery was a learning phase
forgotten without a verdict
while justice is on a rampage
4 endangered surviving black males
i mean really if anyone realyyvalued life
and cared about the masses
theyd take em both 2 pen optical
and get 2 pair of glasses

Překlad:

promiňte mi, ale lady svoboda potřebuje brýle
a stejně tak její družka paní spravedlnost po jejím boku
obě prozřetelnosti jsou slepé jako netopýři
klopýtající systémem bez navigace
spravedlnost zasadila úder Mutulovi
a tančí na Geronimo Prattovi
ale přešla přesně přes Olivera
a jeho nepoctivá partnerka Ronnie tvrdě nakopla Mandelu
a svoboda se nezachovala správně vůči Indiánům
spravedlnost se na otroctví jen učila
a zapomněla vynést rozsudek
zatímco spravedlnost běsní
protože přežívají černí
opravdu si myslím, že každý, kdo hodnotí lidský život
a rozhoduje o lidech
by si měl vzít 2 páry „elektronických očí“
a nasadit si dvoje brýle

Rozbor:

V této básni nechal Tupac volný průběh svým emocím a vyjádřil svůj celoživotní nesoulad s americkou justicí. Do textu vložil také některé významné události, které ovlivnili ať už jeho nebo cizí životy. Například pasáže, kde mluví o úderu Mutulovi ( Mutula Shakur byl Tupacův otčím, který byl v roce 1988 odsouzen na 60 let za ozbrojené přepadení) nebo o „tanci“ na Geronimo Prattovi (Geronnimo Pratt byl vůdcem skupiny Black Panthers a v roce 1968 byl odsouzen za dvojnásobnou vraždu. Velkou zajímavostí je, že v roce 1998, tedy dva roky po Tupacově smrti, byl jeho případ znovu otevřen a ukázalo se, že Geronimo byl odsouzen díky spiknutí na vysokých místech a tudíž byl propuštěn po třiceti letech na svobodu).

Tupac v básni opět hájil práva černých, ale nejen jejich, hájil práva všech lidí, kteří byli někdy v historii utlačováni (pasáže o Indiánech, otroctví a běsnění, že přežívají černí). V závěru ještě zdůraznil jeho důležitou myšlenku, že ne každý člověk pohybující se v oblasti soudnictví, je ten, kdo může rozhodovat o jiných životech.

Překlad a rozbor: djbeton