Báseň: Jada – PŘEKLAD + ROZBOR

Báseň: Jada – PŘEKLAD + ROZBOR

Anglicky:

u r the omega of my heart
the foundation of my conception of love
when i think of what a black woman should be
its u that i first think of

u will never fully understand
how deeply my heart feels 4 u
i worry that we´ll grow apart
and i´ll end up losing u

u bring me 2 climax without sex
and u do it all with regal grace
u r my heart in human form
a friend i could never replace

Překlad:

ty jsi omega mého srdce
ty pro mne představuješ pojem láska
když přemýšlím, jaká jen černá žena může být
ty jsi první, na kterou myslím

ty nikdy úplně neporozumíš,
jak hluboce pro tebe moje srdce bije
trápím se, že vyrůstáme každý sám
a nakonec tě úplně ztratím

bez sexu, s královským půvabem
jsi mne přivedla k vyvrcholení
ty jsi mé srdce v lidské podobě
a přítelkyně jakou nikdy nevyměním

Rozbor:

Citem, jaký hrál v Tupacově životě podstatnou roli byla bezpochyby i láska. Právě tato báseň jí překypuje a to přesto, že v době, kdy jí psal, již nebyl mezi ním a Jadou Pinkett (v současnosti žena Willa Smithe) žádný intimní vztah, ale jak sám Tupac v závěru napsal, jen čisté přátelství. Metafory je asi zbytečné vysvětlovat, protože by tím asi báseň ztratila své kouzlo. Je napsána skutečně mistrně z velice dobrými přirovnáními a skutečným vyjádřením autorova vztahu k opěvované ženě. Tupac v básni dokázal, jak hlubokého citu byl schopen.

Překlad a rozbor: djbeton