Báseň: Ambition Over Adversity – Ctižádost vůči nepřízni osudu – PŘEKLAD + ROZBOR

Báseň: Ambition Over Adversity – Ctižádost vůči nepřízni osudu – PŘEKLAD + ROZBOR

Anglicky:

Take one´s adversity
Learn from their misfortune
Learn from their pain
Believe in something
Believe in yourself
Turn adversity into ambition
Now blossom into wealth

Překlad:

Vezměte svou nepřízeň osudu
Učte se z neštěstí
Učte se z bolesti
Žijte pro něco
Žijte pro sebe
Obraťte svou nepřízeň osudu do ctižádosti
A pak ve vás rozkvete vnitřní bohatství

Rozbor:

Vybrali jsme báseň, která ukazuje, jak velkým bojovníkem ve svém životě Tupac byl. Nikdy se nechtěl smířit ať už se svými vlastními porážkami nebo s tím, s čím nesouhlasil. Svým lyrickým textem zde nabádá k otrlosti (učte se z neštěstí), ke statečnosti (učte se z bolesti), k sebeuplatnění (žijte pro něco) a to vše pak vloženo do ctižádosti vám v životě usnadní cestu.

Překlad a rozbor: djbeton