Báseň: The Rose That Grew From Concrete – Růže, která vyrostla z betonu – PŘEKLAD + ROZBOR

Báseň: The Rose That Grew From Concrete – Růže, která vyrostla z betonu – PŘEKLAD + ROZBOR

Báseň: The Rose That Grew From Concrete – Růže, která vyrostla z betonu

Anglicky:

Did you hear about the rose that grew
from a crack in the concrete?
Proving nature´s law is wrong it
learned to walk without having feet.
Funny it seems, but by keeping it´s dreams,
it learned to breathe fresh air.
Long live the rose that grew from concrete
when no one else ever cared

Překlad:

Už jste někdy slyšeli o růži, která vyrostla
z pukliny v betonu?
Dokazuje, že zákony přírody se mýlí
naučila se chodit ikdyž nemá nohy.
Zdá se to směšné, ale ponecháním si svých snů
se naučila dýchat čerstvý vzduch.
Dlouhý život růži, která vyrostla z betonu,
přestože se o ní nikdo nestaral.

Rozbor:

Naše oblíbená báseň, která je dle našeho mínění plná metafor a skrytých významů. Růži, která vyrostla z betonu, chápeme jako černé dítě, které vyrůstá na ulici (puklina v betonu). Proto použil Tupac jako svou květinu růži. Růže je krásná, ale má trny, které by se měli odstranit, na růži, o kterou se nikdo nestará, naopak trny přibývají. Porušování přírodních zákonů pravděpodobně myslel Tupac špatnou výchovu a nezájem ze strany rodičů. Snění, které vás naučí dýchat čerství vzduch pak chápeme jako výzvu: „Nebojte se jít za svým snem, právě pak se z vás stane lepší člověk!“

V závěru pak Tupac přeje růži dlouhý život, protože vyrostla, přestože se o ní nikdo nestaral. Toto gesto se dá vyložit jednoznačně. I mladí černí lidé, kteří vyrostou na ulici si zaslouží respekt, protože přežít v amerických ghetech není jednoduché.

Překlad a rozbor: djbeton