Báseň: In the Event of My Demise – Pro případ mého skonu – PŘEKLAD + ROZBOR

Báseň: In the Event of My Demise – Pro případ mého skonu – PŘEKLAD + ROZBOR

Báseň: In the Event of My Demise – Pro případ mého skonu

Anglicky:

In the event of my Demise
when my heart can beat no more
I hope I die for a principle
or a belief that I had lived 4
I will die before my time
Because I feel the shadow’s depth
so much I wanted 2 accomplish
Before I reached my death
I have come 2 grips with the possibility
and wiped the last tear from my eyes
I loved all who were positive
In the event of my Demise!

Překlad:

Pro případ mého skonu
Až moje srdce nebude tlouci
Doufám, že zemřu pro něco
Neboť věřím, že jsem měl pro co žít
Zemřu dřív, než se můj čas naplní
Protože cítím ve svém nitru stíny
Tak moc jsem chtěl něčeho dosáhnout
Dříve než smrt dosáhne na mne
Stále ještě mám šanci pevně se chytit
A utřít poslední slzu z mých očí
Miloval jsem všechny, kdo byli dobří
Pro případ mého skonu

Rozbor:

V této básni se již objevuje Tupacovo zamýšlení nad světem, a také první náznaky rezignace (pro případ mého skonu). Popisuje zde svůj vnitřní souboj, na jedné straně vyjadřuje deziluzi ze současného světa (protože cítím ve svém nitru stíny), na druhé si pak není jist, jestli mu byl dán život jen proto, aby ho prožil (doufám, že zemřu pro něco, neboť věřím, že jsem měl pro co žít).

Tupac Shakur byl bezpochyby velmi inteligentní a byl si jist, že talent a obrovská vnitřní síla mu nebyly dány jen tak zbůhdarma, ale proto, aby jich využil pro lepší zítřky společnosti jako takové. Báseň pravděpodobně napsal právě v době, kdy začínal přemýšlet o smrti, stále však miloval život a tak se jeho vnitřní rozpor nese celou básní (stále mám šanci pevně se chytit a utřít poslední slzu z mých očí). Již v této době mohl plánovat svou smrt!

Překlad a rozbor: djbeton