Kanye West – Closed On Sunday – 2019 – official video – české titulky

Kanye West – Closed On Sunday – 2019 – official video – české titulky

Občas chci překládat i nějaké jiné videoklipy, chystám i něco od Nase, Ice Cubea, Eminema a Kanyeho Westa.

Vysvětlení 2 věcí z přeloženého videoklipu:

Jezábel – Jezábel je starozákonní postava, dcera fénického krále Sidónu Etbaala I., manželka krále Achaba. Podle 1. knihy královské prosazovala v Izraeli pohanské kulty, proslula svou bezohledností a nakonec byla svržena z okna svého paláce.

Chick-fil-A – americká restaurace rychlého občerstvení, která se specializuje na kuřecí sendviče. V neděli mají zavřeno – tuto politiku prosazuje zakladatel Truett Cathy již od založení společnosti. Tato politika původně vycházela z Cathyho náboženského přesvědčení, konkrétně ze čtvrtého přikázání, které se nachází v Exodu 20,8-11: Pamatujte na sobotní den, abyste jej zachovávali jako svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci: Sedmý den je však sobota Hospodina, tvého Boha; v něm nebudeš dělat žádnou práci […] V šesti dnech totiž Hospodin stvořil nebe a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočíval; proto Hospodin požehnal sobotnímu dni a posvětil ho.

Překlad: djbeton

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *