Home Interview s Tupacem Překlad dalšího rozhovoru, kdy 2Pac vycházel ze soudu, rok 1994 – CZECH SUBTITLES