Home Překlady básní Why Must u be Unfaithful – Proč musíš být nevěrný + PŘEKLAD

Why Must u be Unfaithful – Proč musíš být nevěrný + PŘEKLAD

Why Must u be Unfaithful

MEN!
u shouldn’t listen 2 your selfish heart
It doesn’t really have a brain
Besides keeping u alive
Its existence is in vain
„How could I be so mean,
and say your heart has no place?“
Because mortal men fall in love again
as fast as they change their face
I may be cruel, but think awhile about
The hearts that u have broken
Match that with the empty vows
and broken promises u’ve spoken
I am not saying females R perfect
Because men we know it’s not true
But why must u be unfaithful
If her hearts is true 2 u!!!!


Proč musíš být nevěrný

CHLAPE!
Neměl bys naslouchat svému sobeckému srdci
které skutečně nemá rozum
Mimo to tě nechává naživu
Je to ale existence akorát nadarmo
„Jak jsem mohl být tak lakomý,
a říci, že tvé srdce nemá uznání?“
Jelikož se smrtelníci zamilovávají zase
tak rychle, jak mění svou tvář
Možná budu krutý, ale uvažuj chvíli nad
srdci, které jsi zlomil
Porovnej to s planými přísliby
a porušenými sliby, které jsi řekl
Neříkám, že jsou ženy perfektní
Protože to, chlape, my víme že to není pravda
Ale proč musíš být tak nevěrný
Když je její srdce k tobě skutečné!!!

Překlad: DjBeton