Home Překlady básní When ure Heart Turns Cold – Když tvé srdce zamrzne + PŘEKLAD

When ure Heart Turns Cold – Když tvé srdce zamrzne + PŘEKLAD

When ure Heart Turns Cold

When your heart turns cold
it causes your soul 2 freeze
It spreads throughout your spirit
like a ruthless feeling disease
The walls that once were down
now stand firm and tall
Safe from hate/love, pain/joy
until u feel nothing at all
When ure heart turns cold
a baby’s cry means nothing
A dead corpse is trivial
Mothers children is daily
Loneliness becomes your routine friend
Death seems like tranquility
Sleeping is never pleasant
if u even sleep at all
u forget ideals and turn off the reason
2 make sure the product gets sold
You don’t understand how I behave
Just wait till your heart turns Cold!

Když tvé srdce zamrzne

Když tvé srdce zamrzne
způsobí to tvé duši chlad
Rozpostře se to do tvého ducha
jako nelítostný pocit nemoci
Stěny, které se jednou rozpadly
teď odolávají a vynikají
Chrání před nenávistí/láskou, bolestí/radostí
dokud pranic nepocítíš
Když tvé srdce zamrzne
ani pláč dítěte nic neznamená
Mrtvola je všední
Matky dětí zas každodenní
Osamělost se stává tvým běžným přítelem
Smrt se zdá býti klidem
Spánek již není tím příjemným
když ani neusneš
zapomněl jsi své ideály a přerušil úsudek
ujistit se, že produkt se zaprodal
Nevíš jak se zachovám
Jenom čekáš až tvé srdce zamrzne!

Překlad: DjBeton