Home Překlady básní Untitled – Bez názvu + PŘEKLAD

Untitled – Bez názvu + PŘEKLAD

Untitled

Please wake me when I’m free
I cannot bear captivity
where my culture I’m told holds no significance
I’ll wither and die in ignorance
But my inner eye can c a race
who reigned as kings in another place
the green of trees were rich and full
and every man spoke of beautiful
men and women together as equals
War was gone because all was peaceful
But now like a nightmare I wake 2 c
That I live like a prisoner of poverty
Please wake me when I’m free
I cannot bear captivity
4 I would rather be stricken blind
than 2 live without expression of mind

Bez názvu

Prosím vzbuďte mě až budu volný
nemohu totiž snést to zajetí
mé kultury, které jsem zapověděl udržet si svou důležitost
Uvadnu a zemřu v neznalosti
Ale mé vnitřní vidění se za tím může hnát
těch, kdo vládli jako králové na jiném místě
zeleň stromů byla bohatá a vrchovatá
a každý člověk mluvil o kráse
muž a žena sobě se rovnající
Válka skončila, protože vše bylo plné pohody
Ale teď ta noční můra do které se probouzím
Jakobych žil životem zajatce v chudobě
Prosím vzbuďte mě až budu volný
nemohu totiž snést to zajetí
to ať mě raději postihne slepota
než abych žil mimo vzezření mé mysli

Překlad: DjBeton