Home Překlady básní Under The Skies Above – Vysoko pod oblohou + PŘEKLAD

Under The Skies Above – Vysoko pod oblohou + PŘEKLAD

Under The Skies Above

My child is out there somewhere
under the skies above
waiting anxiously 4 u and me
2 bless it with our love
A part of me a part of u
and a part of this love we share
will protect my unborn child
who lives dormant out there somewhere
Sometimes in my dreams
I imagine what it would be like
How could I properly guide him
when even I don’t know what’s right
Whether he is born in wealth or poverty
there will be no deficiency in love
I welcome this gift of life
given from GOD under the skies above

Vysoko pod oblohou

Moje dítě je někde tam venku
vysoko pod oblohou
starostlivě čeká na tebe a mě
aby požehnal naší láskce
Částí mě a tebe
a částí lásky, kterou sdílíme
ochrání mé budoucí dítě
které podřimuje někde tam venku
Někdy v mých snech
si představuji, jaké by to bylo
Kdybych jej mohl řádně navést
Když ani nevím, co je správné
Zdali se narodilo v bohatství nebo chudobě
tam, kde nebude nedostatek lásky
Vítám proto tento dar života
daný Bohem vysoko pod oblohou

Překlad: DjBeton