Home Překlady básní The Rose That Grew From Concrete – Růže, která vyrostla z betonu + PŘEKLAD

The Rose That Grew From Concrete – Růže, která vyrostla z betonu + PŘEKLAD

The Rose That Grew From Concrete

Did you hear about the rose that grew from a crack
in the concrete
Proving nature’s law wrong it learned 2 walk
without having feet
Funny it seems but by keeping its dreams
it learned 2 breathe fresh air
Long live the rose that grew from concrete
when no one else ever cared!

Růže, která vyrostla z betonu

Už jste slyšeli o růži, která vyrostla z trhliny
v betonu?
Ukazuje se že zákony přírody se naučily
chodit i bez nohou
Zdá se to směšné, ale podporou jsou jí sny
které jí naučily dýchat čerstvý vzduch
Dlouhý život růži, která vyrostla z betonu
i když se o ní nikdo nestaral…

Překlad: DjBeton