Home Překlady básní The Power of a Smile 4 Reneé – Síla úsměvů pro Reneé + PŘEKLAD

The Power of a Smile 4 Reneé – Síla úsměvů pro Reneé + PŘEKLAD

The Power of a Smile 4 Reneé

The power of a gun can kill
And the power of a fire can burn
The power of wind can chill
And the power of the mind can learn
The power of anger can rage
Inside until it tears you apart
But the power of a smile
Especially yours can heal a frozen heart


Síla úsměvu pro Reneé

Síla zbraně dokáže usmrtit
A síla požaru dokáže popálit
Síla větru dokáže omrazit
Síla myšlenky dokáže naučit
Síla vzteku dokáže rozzuřit
Tvé nitro, dokud tě to nerozebere
Ale síla úsměvu
Zvláště tvého, dokáže uzdravit i ledové srdce

Překlad: DjBeton