Home Překlady básní The Eternal Lament – Věčné naříkaní + PŘEKLAD

The Eternal Lament – Věčné naříkaní + PŘEKLAD

The Eternal Lament

From my mind 2 the depths of my soul
I yearn 2 achieve all of my goals
And all of my free time will be spent
On the 1’s I miss I will lament

I am not a perfectionist
but still I seek perfection
I am not a great romantic
But yet I yearn 4 affection

Eternally my mind will produce
ways 2 put my talents 2 use
and when I’m done no matter where I’ve been
I’ll yearn 2 do it all again.


Věčné naříkaní

Z mé mysli až do hlubin mé duše
Toužím po dosažení všech mých cílů
A všechen můj čas strávím nad tím, že
Zanechám své naříkání

Nejsem perfekcionista
ale přesto stále hledám dokonalost
Nejsem nějaký obrovský romantik
Ale i tak toužím po citu

Má mysl bude věčně vytvářet
způsoby, jak využít můj talent
a až to dokážu, nebude záležet na tom, kde jsem byl
Budu toužit potom udělat to všechno znovu

Překlad: DjBeton