Home Překlady básní Tears from a Star – Slzy z hvězd + PŘEKLAD

Tears from a Star – Slzy z hvězd + PŘEKLAD

Tears from a Star

My tears they fall with passion
Like tears conceived from stars
Full of brightness & energy
Seen only from afar
Tonight these tears are
full of pain but also I can feel
relief from my heart
Because the stigma is revealed
unfaithful and unforgiven
I cannot bear 2 let this be
So I must be pure
2 only her for eternity


Slzy z hvězd

Moje slzy spadají do vášně
Jako slzy vytvořené z hvězd
Plné záře a energie
Jsou viděny jen v dálce
Dnes večer jsou ty slzy
plné bolesti, ale rovněž cítím
i úlevu ze svého srdce
Jelikož se objevilo znamení
nevěřící a nemilosrdné
Nemůžu ten důkaz nechat být
Musím být proto průzračný
jen pro její věčnost

Překlad: DjBeton