Home Překlady básní Only 4 the Righteous – Jen pro spravedlivé + PŘEKLAD

Only 4 the Righteous – Jen pro spravedlivé + PŘEKLAD

Only 4 the Righteous

I’m Down with strictly Dope „So“
That means I’m more than u can handle
„Hot“ I’m hotter that the wax from a candle
„Him“ that’s Roc he’s my microphone companion
„Lyrics“ full of knowledge truth and understanding
„Hobbies“ rapping is my only recreation
„retire“ u must be on some kind of medication
„why“ because I’ll never loosen up my mic grip
„Drugs“ never cuz I’m living on the right tip
„sex“ only with my girl because I love her
„Babies“ impossible I always use a rubber
„Bored“ rarely cuz I’m keeping myself busy
„Scratch“ nah I leave the cutting up 2 Dize
„Dize?“ yeh that’s my D.J. he’s the greatest
„Word“ nah he’s paying me 2 say this
„the mind“ is something that I cultivate and treasure
„Thanks“ you’re welcome and besides it was my Pleasure

Jen pro spravedlivé

Válím si to se Strictly Dope „Takže“
To znamená, že jsem více, než dokážeš zvládnout
„Žhavý“ Jsem žhavější, než vosk ze svíčky
„On“ to je Roc, můj kámoš u mikrofónu
„Texty“ plné pravdivých poznání a porozumění
„Záliby“ v rapu je můj jediný odpočinek
„Odchod do ústraní“ ale to se musíš z něčeho léčit
„Proč“ protože jsem nikdy nepovolil svůj mikrofón z ruky
„Drogy“ nikdy, protože žiju na správné straně
„Sex“ jen se svojí holkou, protože jí miluji
„Otrávený“ málokdy, protože jsem sám sebou pořád zaměstnaný
„Scratch“ jo, mizím a strhávám se k Dizimu
„Dize?“ jo, to je můj D.J., který je tím nejlepším
„Slovo“ jo, za to mě platí, abych je říkal
„Mysl“ je něco, co si pěstuji a co chovám jako poklad
„Díky“ že jste toho hosti a mimo to potěšení bylo na mé straně

Překlad: DjBeton