Home Překlady básní March 1st – The Day After April – První krok – Den pro April + PŘEKLAD

March 1st – The Day After April – První krok – Den pro April + PŘEKLAD

March 1st – The Day After April

Today I wake and feel even lonelier
But I c positive potential
My heart shook much like the quake
Then the pain was gone
The arctic breeze formed the fortress
Barricading my fragile heart from Pain

It is not that I don’t love u
and it was because I did love u
that I must move on
as long as I breath
I will remember
„WE AS 2“


První krok – Den po April

Dnes se probouzím a cítím se daleko osamělejší
Ale přicházím k pozitivnímu potenciálu
Mé srdce se otřásá tak jako zemětřesení
Potom ta bolest zmizela
Polární vítr utvořil pevnost
barikádující mé křehké srdce před bolestí

Není to tak, že tě nemiluji
prostě to nastalo protože jsem tě miloval
musím se však přesunout jinam
dokud ještě dýchám
Nezapomenu na to, že
„JSME BYLI DVA“

Překlad: DjBeton