Home Překlady básní Liberty needs glasses – Svoboda potřebuje brýle + PŘEKLAD

Liberty needs glasses – Svoboda potřebuje brýle + PŘEKLAD

Liberty Needs Glasses

excuse me but lady liberty needs glasses
and so does mrs justice by her side
both the broads r blind as bats
stumbling thru the system
justice bumbed into mutulu and
trippin on geronimo pratt
but stepped right over oliver
and his crooked partner ronnie
justice stubbed her big toe on mandela
and liberty was misquoted by the indians
slavery was a learning phase
forgotten without a verdict
while justice is on a rampage
4 endangered surviving black males
i mean really if anyone realyyvalued life
and cared about the masses
theyd take em both 2 pen optical
and get 2 pair of glasses


Svoboda potřebuje brýle

Promiňte mi, ale paní svoboda potřebuje brýle
a stejně tak i paní spravedlnost po jejím boku
obě děvenky jsou slepé jako netopýři
klopýtajíc systémem
spravedlnost zasadila úder Mutulovi
a teď dráždí Geronima Pratta
ale vykročila přímo po Oliverovi
a jeho křivácká partnerka Ronnie
spravedlnost narazila svým velkým prstem na Mandelu
svoboda se špatně zachovala k Indiánům
otroctví bylo jen učenlivou frází
zapomenutou vynest rozsudek
zatímco však spravedlnost zuří
nad ohroženými přeživšími černochy
skutečně si myslím, že pokud by měl někdo hodnotit lidský život
a starat se o lidi
měli by jim vzít to „optické pero“
a nasadit jim druhé brýle

Překlad: DjBeton