Home Překlady básní Just a Breath of Freedom – Jenom doušek svobody + PŘEKLAD

Just a Breath of Freedom – Jenom doušek svobody + PŘEKLAD

Just a Breath of Freedom

Held captive 4 your politics
They wanted 2 break your soul
They ordered the extermination
of all minds they couldn’t control
4 u the fate was far worse
that just a brutal homicide
They caged u like an animal
and watched u slowly die inside
As u Breathe your first air of freedom
on the day u become a free man
Raise your Regal Brow in Pride
4 now you R in God’s Hands
The life of many were given
so that the day would one day come
That the devils in Power at Pretoria
would pay for the evil crimes they’ve done


Jenom doušek svobody

Kvůli tvým politikům je drželi v zajetí
Chtěli zlomit tvou duši
Objednali si vyhlazení
všech svých úmyslů, které nemohli ovládnout
Na tebe byl osud však mnohem horší
i tou brutální vraždou
Zavřeli tě jako zvíře
a pozorovali tě, jak pomalu umíráš uvnitř
Jak vdechuješ poprvé ten vzduch svobody
toho dne, kdy ses stal svobodným mužem
Zvedni hrdě svůj vznešený hřbet
Pro teď jsi v božích rukou
Život mnohých byl pevně daný
Ten den by stejně jednoho dne přišel
Že by ďáblové silou Prétoriánů
zaplatili za své odporné činy, které provedli

Překlad: DjBeton