Home Překlady básní In the Event of My Demise – V případě mého skonu + PŘEKLAD

In the Event of My Demise – V případě mého skonu + PŘEKLAD

In the Event of My Demise

In the event of my Demise
when my heart can beat no more
I Hope I Die For A Principle
or A Belief that I had Lived 4
I will die Before My Time
Because I feel the shadow´s Depth
so much I wanted 2 accomplish
before I reached my Death
I have come 2 grips with the possibility
and wiped the last tear from my eyes
I Loved All who were Positive
In the event of my Demise


V případě mého skonu

V případě mého skonu
až mé srdce již nebude tlouci
Doufám, že zemřu pro zásadu
neboť věřím, že jsem měl pro co žít
Zemřu dřív, než nastane můj čas
Protože cítím ve své hloubi stín
tak moc jsem chtěl něco dovršit
dříve, než jsem dosáhl své smrti
Stále se však mohu utkat s možností
a utřít poslední slzu z očí
Miloval jsem všechny, jež byli rozhodní
V případě mého skonu

Překlad: DjBeton