Home Překlady básní In the depths of solitude – V hlubinách osamění + PŘEKLAD

In the depths of solitude – V hlubinách osamění + PŘEKLAD

In the Depths of Solitude

I exist in the depths of solitude
pondering my true goal
Trying 2 find peace of mind
and still preserve my soul
CONSTANTLY yearning 2 be accepted
and from all receive respect
Never compromising but sometimes risky
and that is my only regret
A young heart with an old soul
how can there be peace
How can I be in the depths of solitude
when there R 2 inside of me
This Duo within me causes
the perfect opportunity
2 learn and live twice as fast
as those who accept simplicity


V hlubinách osamění

Živořím v hlubinách osamění
uvažujíc o svém skutečném cílu
Snažíc si najít klidnou mysl
a stále si uchovat svou mysl
STÁLE toužím po tom býti k něčemu platný
a od všech získat úctu
Nikdy se nevydávám v nebezpečí, ale občas riskuji
a to je můj jediný smutek
Mladé srdce se zašlou duší
jak může být jen mír?
Jak můžu být v hlubinách osamění
když jsou uvnitř mě dva
Tito dva uvnitř mě mi způsobují
dokonalou možnost
učit se a žít dvakrát tak rychleji
jako ti, kteří uznávají jednoduchost

Překlad: DjBeton