Home Překlady básní If I Fail – Jestli selžu + PŘEKLAD

If I Fail – Jestli selžu + PŘEKLAD

If I Fail

If in my quest to achieve my goals
I Stumble or crumble and lose my soul
Those that knew me would easily co-sign
There was never a life as hard as mine
No father – No money – No chance and No guide
I only follow my voice inside
If it guides me wrong and I do not win
I’ll learn from my mistakes and try 2 achieve again


Jestliže selžu

Pokud dosáhnu v mém poslání svých cílů
klopýtnu-li nebo se rozlámu, ztratím tak svou duši
Ti, kteří mě znali by se za mě klidně upsali
Nikdy nebyl život tak těžký jako ten můj
Bez otce – bez peněz – bez šance a bez rádce
Jen se řídím svým vnitřním hlasem
Pokud mě však povede špatně a já nezvítězím
Poučím se ze svých chyb a pokusím se jich dosáhnout znovu

Překlad: DjBeton