Home Překlady básní I cry, Brečím + překlad

I cry, Brečím + překlad

I Cry

Sometimes when I’m alone I Cry,
Cause I am on my own.
The tears I cry are bitter and warm,
They flow with life but take no form
I Cry because my heart is torn.
I find it difficult to carry on.
If I had an ear to confiding,
I would cry among my treasured friend,
but who do you know that stops that long,
to help another carry on.
The world moves fast and it would rather pass by.
Then to stop and see what makes one cry,
so painful and sad.
And sometimes…
I cry and no one cares about why.


Brečím

Někdy, když jsem sám, tak brečím,
protože jsem sám.
Slzy, které brečím jsou horké a teplé
Oplývají životem, ale bez podoby.
Brečím, protože mé srdce je roztrháno.
Shledal jsem, že je težké jej nést.
Kdybych měl sluch, k tomu, abych někomu důvěřoval
brečel bych spolu s ceněným přítelem,
ale kdo ví, jak zastavit tu touhu
pomoci nést další.
Svět se rychle hýbe a raději by prošel kolem
Pak přestaňte a podívejte se, co dokáže jediný pláč
tak bolestný a smutný.
A někdy…
brečím a nikoho nezajímá proč.

Překlad: DjBeton