Home Překlady básní Ambition over adversity – Ctižádost nad nepřízní osudu + PŘEKLAD

Ambition over adversity – Ctižádost nad nepřízní osudu + PŘEKLAD

Ambition Over Adversity

Take one´s adversity
Learn from their misfortune
Learn from their pain
Believe in something
Believe in yourself
Turn adversity into ambition
Now blossom into wealth


Ctižádost nad nepřízní osudu

Vezměte svou nepřízeň osudu
Učte se ze svého neštěstí
Učte se ze své bolesti
Doufejte v něco
Doufejte v sami sebe
Obraťte nepřízeň osudu v ctižádost
Jen tak rozkvetete ve vnitřní bohatství

Překlad: DjBeton