Home Překlady básní 1st Impressions – První dojmy + PŘEKLAD

1st Impressions – První dojmy + PŘEKLAD

1st Impressions

Just when I thought I’d seen it all
our paths crossed and met
and I knew from the First glance
that u would be hard 2 4get
your eyes attracted me First
but you reeked of sultry confidence
I couldn’t wait 2 touch lips
and kiss with my Heart’s intentions
when we did it was what I expected
and 4 that moment we erased the tension
of the awkwardness of First Date Jitters
and the initial Blind Date First impressions
we kissed again and I felt the passion
and this was CUPID’s blessing


První dojmy

Když jsem si myslel, že jsem poznal všechno
naše cesty se zkřížily a potkaly
a já věděl od prvního letmého pohledu
že bude těžké ti porozumět
předně mě přitahovaly tvé oči
byla jsi cítit tím smyslným tajemstvím
nemohl jsem se dočkat až se dotknu tvých rtů
a políbím tě svým srdečním úmyslem
Když jsme to učinili, bylo to to, co jsem očekával
v té chvíli jsme vymazali to napětí
z rozpaků Prvního Rande plné nejistot
a počátečních dojmů z schůzky naslepo
Když jsme se líbali znovu a já pocítil tu vášeň
bylo to jako požehnání od Boha lásky

Překlad: DjBeton