Policie v Las Vegas zažalována za odmítnutí vydat spisy Tupaca

Policie v Las Vegas zažalována za odmítnutí vydat spisy Tupaca

zdroj: www.courthousenews.com

Centrum pro investigativní zpravodajství zažalovalo lasvegaskou městskou policii za to, že mu odmítla vydat záznamy a dokumenty týkající se vraždy rappera Tupaca Shakura z roku 1996.

květen 2018
(CN) – Centrum pro investigativní žurnalistiku zažalovalo městskou policii v Las Vegas za to, že mu odmítla předat záznamy a dokumenty týkající se vraždy rappera Tupaca Shakura z roku 1996.

„V roce 2011 FBI zveřejnila dokumenty o svých vlastních vyšetřováních, takže jsme považovali za důležité, aby místní orgány činné v trestním řízení zvážily přezkoumání a zveřejnění záznamů,“ řekla v rozhovoru D. Victoria Baranetsky, generální poradkyně Centra pro investigativní zpravodajství.

Tvrdí, že případ má „historický význam“.

Andy Donohue, vedoucí redaktor Centra pro investigativní zpravodajství a fanoušek hip-hopu, říká, že loni v prosinci poslal policejnímu oddělení Las Vegas žádost o informace o 22 let starém případu.

„Posledních několik let jsem o [případu vraždy Tupaca] hodně přemýšlel,“ řekl v telefonickém rozhovoru pro Courthouse News. Domníval se, že by mu místní spisy mohly pomoci najít nové úhly pohledu na dosud nevyřešenou vraždu.

Získat tyto soubory však nebylo snadné.

„Od začátku bylo jasné, že nemají zájem odpovědět,“ řekl Donohue.

Podle stížnosti z 2. května, ačkoli nevadský zákon o otevřených záznamech ukládá žalovanému povinnost odpovědět na žádosti o záznamy do pěti dnů, policejní oddělení nereagovalo téměř měsíc.

Když tak učinilo, zveřejnilo dvoustránkovou policejní zprávu a prohlášení hlavní poradkyně oddělení Charlotte Biblové, v němž se uvádí, že případ je „otevřeným aktivním vyšetřováním“, a proto jsou všechny záznamy důvěrné, uvádí se ve stížnosti.

V žalobě se uvádí, že Bible citovala nevadský případ PERS v. Reno Newspapers, aby dokázala, že oddělení nemusí dokumenty vydat, protože „politické důvody pro nezveřejnění převažují nad zájmem veřejnosti na přístupu k záznamům“.

Žaloba Centra však tento názor zpochybňuje s odůvodněním, že toto rozhodnutí „posuzovalo, zda jsou záznamy týkající se státních zaměstnanců v důchodu, kteří pobírají penzi, důvěrné“, a proto nemá na tuto žádost žádný vliv.

Středisko trvá na tom, že lasvegaské policejní oddělení neprokázalo oprávněný důvod pro odmítnutí žádosti.

„Neexistuje žádný nevadský zákon, který by výslovně a jednoznačně považoval záznamy týkající se otevřeného trestního vyšetřování za privilegované nebo důvěrné,“ uvádí se v žalobě Centra.

Podle Centra Donrey of Nevada Inc. v. Bradshaw – případ týkající se přístupu médií k záznamům, který se v roce 1990 dostal k nejvyššímu soudu státu – stanovil “ balanční test“, který určuje, zda mohou být záznamy zveřejněny.

Mezi otázky, které je třeba si položit, patří, zda probíhá nebo se očekává trestní řízení, zda je třeba chránit důvěrné zdroje nebo vyšetřovací techniky, zda by někomu mohl být odepřen spravedlivý proces nebo zda existuje nějaké nebezpečí pro pracovníky orgánů činných v trestním řízení.

Středisko tvrdí, že žádné z těchto kritérií nebylo splněno.

„Jednoduše řečeno, [Městské policejní oddělení Las Vegas] nemůže identifikovat jediný naléhavý zájem, který by převážil nad právem veřejnosti získat záznamy týkající se nevyřešené vraždy Tupaca Shakura,“ končí stížnost.

Městské policejní oddělení v Las Vegas se nepodařilo zastihnout.

Překlad: djbeton