Báseň: In The Depths of Solitude – V hloubce samoty – PŘEKLAD + ROZBOR

Báseň: In The Depths of Solitude – V hloubce samoty – PŘEKLAD + ROZBOR

Anglicky:

i exist in the depths of solitude
pondering my true goal
trying 2 find peace of mind
and still preserve my soul
constantly yearning 2 be accepted
and from all receive respect
never comprising but sometimes risky
and that is my only regret
a young heart with an old soul
how can there be peace
how can i be in the depths of solitude
when there r 2 inside of me
this duo within me causes
the perfect oppurtunity
2 learn and live twice as fast
as those who accept simplicity

Překlad:

Existuji v hloubce samoty
Rozmýšlím nad mými skutečnými cíli
Snažím sa najít mír v mé mysli
A stále chránim moji duši
Neustále toužím být akceptovaný
A ze všeho získaného respektu
Nikdy neustoupit, ale někdy riskovat
A to je to je jediné, čeho lituji
Mladé srdce se starou duší
Jak tu může být mír
Jak můžeme být v houbce samoty
Když v mém nitru jsou dva
Toto duo bez mého pričinění
Perfektní příležitost
Naučit se žít dvakrát rychleji
Jako ti, kteří akceptují jednoduchost

Rozbor:

Název této básně „V hlubinách samoty: „Dedicated 2 Me“ (věnováno mně) je tématem samoty. Slovo „samota“ je definováno stavem osamělosti bez lidské interakce. Abychom samotu převedli do metaforičtějšího, živějšího obrazu, je popsána jako místo hlubin.

Hlubiny, které se obvykle používají k popisu oceánů nebo podobných temných děr, byly použity k vylíčení jeho duševního stavu. Je v hlubokých myšlenkách a povaha těchto myšlenek je temná a fyzicky hluboká do té míry, že není schopen se z nich dostat nebo se k někomu natáhnout a přijmout pomoc. Nachází se ve stavu osamělosti a jediný způsob, jak se z těchto hlubin dostat, je pomoci si sám. Druhá část názvu je věnováním se sobě samému.

Věnování je akt oslovení a darování z ohleduplnosti. Tímto věnováním se snaží pomoci sám sobě a dává čtenářům najevo, že účelem této básně bylo právě to. V názvu je použita číslice 2, která se často používá jako alternativní způsob zápisu jeho jména 2Pac. Věnování také funguje jako představení jeho hlavního nástroje pro zdůraznění jeho osobních konfliktů.

Překlad a rozbor: djbeton