2012 – Something from Nothing: The Art of Rap – CZ TITULKY

2012 – Something from Nothing: The Art of Rap – CZ TITULKY

Dokumentární film o rapu a jeho celosvětovém vzestupu.

Something from Nothing: The Art of Rap je americký dokumentární film z roku 2012, jehož režisérem a výkonným producentem je Ice-T a spolurežisérem Andy Baybutt. Zaměřuje se na řemeslo psaní a provádění rapových veršů a všichni aktéři rozhovorů jsou hudebníci tohoto žánru a Ice-Tho přátelé. Producent Paul Toogood ve vydání DVD uvádí, že geneze projektu vzešla z rozhovoru s Ice-T, v němž se ho zeptal, jak píše „zásadní skladby“, jako jsou „6 in the Mornin'“ a „Colors“.