2003 – 2Pac 4 Ever – NEPŘELOŽENO

2003 – 2Pac 4 Ever – NEPŘELOŽENO

Srdečné rozhovory s jeho vrstevníky, záběry ze zákulisí a ukázky z koncertů ukazují Tupaca, který zdaleka nebyl jen „zločincem“ z večerních zpráv, ale mužem, který se stal kulturní ikonou.